terrain1.png

Contactez nous

S. C. G. P. L. G.
Hondssport- an Dressurveräin Lëtzebuerg-Gaasperech
Siège:Rue Gluck L-1632 Luxembourg

Code BIC: CCPLLULL 
IBAN: LU 09 1111 0421 7981 0000

Tél: GSM 621 18 25 25
Fax: 48 93 88

41 Rue Ch. W. Gluck, 1540 Luxembourg, Luxembourg